Pagina's

zaterdag 23 januari 2010

terug uit Zimbabwe...

Gisteren zijn we na een hele voorspoedige reis van slechts 8 uur van Harare, Zimbabwe terug naar Blantyre in Malawi gereden. In Zimbabwe hebben we een hele fijne week doorgebracht met familie en vrienden in Harare.

Terug in Malawi woonde Erwin vandaag een sadaka bij, een soort traditionele herdenkings bijeenkomst samen met Buss en Samantha terwijl Laura met Emma en Sophie boodschappen ging doen bij de markt.

Helaas werd Laura en de meisjes door een groepje criminelen gevolgd en gebruikte 1 van hen een gloeiend stuk houtskool om Sophie's arm te verbranden zodat Laura zou worden afgeleid door een huilend kind en ze dan haar zakken konden rollen. Het laatste is ze niet gelukt maar Sophie moest wel behandeld worden in het ziekenhuis voor de brandwond op haar arm en een tetanus injectie krijgen.

Gelukkig is de brandwond niet al te diep maar we werden weer eens met onze neus op de feiten gedrukt hoe wreed sommige mensen hier kunnen zijn.

Wilt u bidden voor Sophie dat ze niet getraumatiseerd zal blijven door dit incident.

dinsdag 12 januari 2010

Promotie Erwin

Voor degenen die het interessant vinden, de thesis/dissertatie waarop Erwin gepromoveerd is kan vanaf deze lokatie worden gedownload:

http://uir.unisa.ac.za/dspace/handle/10500/2891

vrijdag 8 januari 2010

Dank en gebed

We hebben onze eerste week van het nieuwe jaar achter de rug en werden vandaag bemoedigd door het bericht van onze vriendin in Zwitserland dat de kanker niet is uitgezaaid en er zelfs geen chemo nodig is. We zijn dankbaar voor deze gebedsverhoring.

Sevana is inmddels naar Zimbabwe vertrokken en begint maandag a.s. met haar para-medische opleiding. Ze belde vandaag en is erg enthousiast. Zelf gaan we volgende week naar Zimbabwe om vrienden te bezoeken en tegelijkertijd te kijken hoe de situatie daar is. We bidden nog steeds dat we op een dag terug kunnen keren.

Met Laura's vriendin hier in Blantyre gaat het nog steeds wat matigjes en we vragen of u voor haar wil blijven bidden want ze is erg getraumatiseerd.

Ondanks de problemen rondom de directrice van het meisjeshuis is het nieuwe bestuur positief en verwachten zij dat ze met Gods hulp de problemen met de directrice zullen kunnen overkomen. Ze staan volledig achter ons besluit om ons voorlopig terug te trekken omdat de directrice ons persoonlijk steeds heftiger begon aan te vallen en Laura zelfs in gevaar had gebracht. We vragen uw gebed voor het bestuur, voor wijsheid en voor moed en voor een goede samenwerking met de overheid.

Tot slot zijn we dankbaar dat nu een tweede artikel van Erwin gepubliceerd zal worden, deze keer in een internationaal evangelisch zendings blad (EMQ) dat over de hele wereld duizenden zendelingen en christelijke werkers bereikt. Het artikel gaat over het toerusten van zendelingen om goed met het probleem van hekserij in Afrika om te gaan.