Pagina's

vrijdag 8 januari 2010

Dank en gebed

We hebben onze eerste week van het nieuwe jaar achter de rug en werden vandaag bemoedigd door het bericht van onze vriendin in Zwitserland dat de kanker niet is uitgezaaid en er zelfs geen chemo nodig is. We zijn dankbaar voor deze gebedsverhoring.

Sevana is inmddels naar Zimbabwe vertrokken en begint maandag a.s. met haar para-medische opleiding. Ze belde vandaag en is erg enthousiast. Zelf gaan we volgende week naar Zimbabwe om vrienden te bezoeken en tegelijkertijd te kijken hoe de situatie daar is. We bidden nog steeds dat we op een dag terug kunnen keren.

Met Laura's vriendin hier in Blantyre gaat het nog steeds wat matigjes en we vragen of u voor haar wil blijven bidden want ze is erg getraumatiseerd.

Ondanks de problemen rondom de directrice van het meisjeshuis is het nieuwe bestuur positief en verwachten zij dat ze met Gods hulp de problemen met de directrice zullen kunnen overkomen. Ze staan volledig achter ons besluit om ons voorlopig terug te trekken omdat de directrice ons persoonlijk steeds heftiger begon aan te vallen en Laura zelfs in gevaar had gebracht. We vragen uw gebed voor het bestuur, voor wijsheid en voor moed en voor een goede samenwerking met de overheid.

Tot slot zijn we dankbaar dat nu een tweede artikel van Erwin gepubliceerd zal worden, deze keer in een internationaal evangelisch zendings blad (EMQ) dat over de hele wereld duizenden zendelingen en christelijke werkers bereikt. Het artikel gaat over het toerusten van zendelingen om goed met het probleem van hekserij in Afrika om te gaan.