Pagina's

donderdag 21 augustus 2008

Openlucht diensten 17 augustus '08

Vandaag zijn Erwin, Wiebe en Shingayi (Sevana’s vriend) naar Ngabu gereist een stoffig en heet stadje zo’n 95km vanaf ons huis in de Shire rivier valley. In Ngabu had de ECOM gemeente 3 ‘misasa’ openlucht diensten georganiseerd. Aan de vroege dienst konden we neit meewerken want die begon al om 8.00, maar wel aan de 10 uur dienst en de 14.00 dienst.

Erwin sprak over het thema ‘weest niet bevreesd?’ (Mt. 10:28-31). De duivel en zijn kwade machten, evenals hun menselijke volgelingen kunnen hoogstens ons lichaam doden maar niet onze ziel. En zelfs dat alleen als God het toe laat (denk bijvoorbeeld aan Job). Omdat Christus alle macht heeft in hemel en aarde (Mt. 28:18) geeft hij ons de opdracht ‘wees niet bevreesd’ want vrees is het tegenovergestelde van vertrouwen op God. In Malawi gaat de meerderheid van de bevolking gebukt onder de vrees voor de boze machten en hekserij. Zelfs onder Christenen vind je deze onnodige maar zo onderdrukkende vrees. Na afloop kwamen 17 mensen naar voren om voortaan Christus te gaan volgen en hun vrees los te laten en Christus te vertrouwen voor hun bescherming i.p.v. amuletten en andere magische middelen.

In de middag dienst hield Wiebe zijn eerste evangelistische preek vanuit 2 Koningen 18:1-8 en wees op Hizkia’s voorbeeld van vetrouwen op God en radicaal afrekenen met de zonden van die we om ons heen zien, zelfs als ze van onze voorouders komen. Na afloop gaven 30 mensen gehoor aan de uitnodiging om Christus te gaan navolgen. Al met al was het een hele gezegende dag en we zijn dankbaar dat we met God samen mochten werken. We bidden voor hen die de verdere nazorg doen dat zij hierin trouw zullen zijn.