Pagina's

zaterdag 22 september 2007

40 jaar Ecom

Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van ECOM want het is precies 40 jaar geleden geweest dat de laatste zendelingen Ntambanyama verlieten het toenmalige hoofdkwartier van de Nyasa Industrial Mission, een evangelische interkerkelijke zendings organisatie waarin methodisten, presbyteriane, evangelischen en baptisten samen werkten.


Vandaag, 40 jaar na dato zijn de eerste zendelingen teruggekeerd naar Ntambanyama, namelijk Ds. Tarcisio Magurupira en zijn vrouw Christine.
We bidden dat hun aanwezigheid in Ntambanyama tot grote zegen zal zijn van de Evangelische Kerk van Malawi die voortgekomen is uit het werk van de Nyasa Mission.

Vandaag is ook de speciale synode begonnen met als doel ECOM's fundament weer goed te leggen, terug naar de basis te gaan, zowel geestelijk als administratief want vrijwel niemand kent de oorspronkelijke statuten en doelstellingen van de kerk, laat staan dat iemand zich er de afgelopen 20+ jaar aan gehouden heeft met alle uitwassen vandien.

ECOM maakt nu een tijd van geestelijke verfrissing door en het is ons gebed dat de kerk een diepe herleving zal mogen doormaken. Reeds komen velen tot geloof maar dat is niet genoeg, trouw en standvastig discipelschap en geestelijke groei in gehoorzaamheid en onderlinge liefde is het doel.