Pagina's

donderdag 9 augustus 2007

Donderdag 9 augustus

Na een tijdje stilte en veel drukte en stress hier goed nieuws!!!

Na weken touwtrekken, politie zaken en onderhandelen heeft ECOM ons als zendelingen verzocht om te bemiddelen met als gevolg dat de corrupte leider zijn ontslag heeft aanvaard en de nodige documenten daarvoor heeft ondertekend.
Nu moet de overdracht nog plaats vinden van zijn kantoor en alle bezittingen van ECOM die hij in beheer heeft en dan kan ECOM onder nieuw bestuur weer gaan functioneren. Het is echter duidelijk dat de statuten en regelement van de kerk moeten worden bij gewerkt zodat in geval van conflict, crimineel gedrag en machtsmisbruik duidelijk is hoe dit moet worden aangepakt want het is natuurlijk diep triest dat alleen mbv de politie en buitenstaanders de kerk zijn conflict kon oplossen.

Tegelijkertijd zijn we er van overtuigd dat dit ook een geestelijke strijd is,niet in het minst omdat er heel wat hekserij beschuldigingen en dreigingen met hekserij en geweld geuit zijn. We vragen uw gebed voor een geestelijke doorbraak in ECOM!

Dekomende weken en maanden gaan we werken aan het leggen van een beter fundament.

Ander goed nieuws is dat na ruim 3 jaar bureaucratie, corruptie en tegenwerking Sevana nu eindelijk een echt Malawiaans paspoort heeft, dit is een grote gebeds verhoring voor haar,ons gezin en de velen van u die mee hebben gebeden hiervoor.

Ook goed nieuws van het meisjeshuis waar de nederlandse vrijwilligsters van de PKN kerk in Ermelo een geweldige positieve invloed uitoefenen en een leuk programma doen met de meiden. Ook hadden zij van hun kerk
geld mee gekregen om dingen te kopen voor het huis en de meisjes en het huis wordt nu langzaam maar zeker verder ingericht.

Verder genieten we als gezin van de lekkernijen die door 1 van de huiskringen in Rafael Zoetermeer is opgestuurd, bedankt lieve mensen!!!